Nyheter

Torvalds: Merimetso-ongelma on ratkaistava nyt!

-Nyt on korkea aika päivittää toimenpideohjelma, jossa päätetään hyväksyttävistä merimetsomääristä erityisillä alueilla ja samalla lyödä lukkoon ne alueet, missä tulokaslaji sinensis ei saa pesiä. Nämä ovat alueita, jossa merimetsot tekevät suurta hallaa ammatti- ja...

läs mer

Torvalds: Skarvproblemet måste lösas nu!

- Nu är det hög tid att snabbt få till stånd en åtgärdsplan för skarven där man bestämmer godtagbara mängder skarv på vissa inringade områden och samtidigt fastställer de områden där den invasiva sinensis-underarten inte ska finnas pga de stora ekonomiska skador som...

läs mer

Nu löser vi skarvproblemet!

På sistone har populationen av mellanskarv (Phalacrocorax sinensis) ökat kraftigt i Europa. I Finland har skarvpopulationen gått från noll till 24 000 par (1980-2015), vilket orsakar allvarliga ekologiska, sociala och ekonomiska skador regionalt och lokalt, på skogar,...

läs mer