Mitt team

Nils Torvalds
Europaparlamentariker

Kontaktuppgifter

nils.torvalds@ep.europa.eu
kontor +32 2 28 45 585

Beata Björkvall
Specialmedarbetare

Kontaktuppgifter

beata.bjorkvall@ep.europa.eu
kontor +32 2 28 37 585
mobil +32 489 320 418

Ansvarsområden

Beata ansvarar för budgetutskottet och för arbetet med intergruppen för minoritetsfrågor.

Övrig bevakning:
• utskottet för industrifrågor, forskning och energi
• utskottet för kultur och utbildning
• utskottet för inre marknaden och konsumentskydd
• utskottet för rättsliga frågor
• utskottet för framställningar
• utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Katarina Dahlman
Specialmedarbetare

Kontaktuppgifter

katarina.dahlman@ep.europa.eu
kontor
+32 2 28 47 585
mobil +32 489 320 423

Ansvarsområden

Katarina ansvarar för bevakningen av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Katarina är även huvudansvarig för Torvalds Brysselkalender och koordineringen av möten i Bryssel.

Övrig bevakning:
• utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor,
• utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
• utskottet för regional utveckling
• utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
• utskottet för mänskliga rättigheter
• utskottet för utrikesfrågor
• utskottet för säkerhet och försvar

Anton Nilsson
Specialmedarbetare

Kontaktuppgifter

anton.nilsson@ep.europa.eu
kontor
+32 2 28 38 585

Ansvarsområden

Anton ansvarar för utskottet för ekonomi- och valutafrågor, specialutskottet för penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt samt fiskeriutskottet. Utöver det har Anton ett särskilt ansvar för Ålandsfrågor och sjöfart.

Övrig bevakning:
• utskottet för transport och turism
• utskottet för internationell handel
• utskottet för sysselsättning och sociala frågor
• utskottet för inre marknaden och konsumentskydd
• utskottet för utveckling

Elisabeth Rantschukoff
Medarbetare i Finland

Kontaktuppgifter

elisabet@sfp.fi eller elisabet.rantschukoff@la.europarl.europa.eu
mobil +358 45 355 9340 eller +358 45 139 3514

 

Ansvarsområden

Elisabet ansvarar för arbetet i Finland, vilket innebär bevakning av finländsk politik och media samt kontakter till partifältet, företag, organisationer och allmänheten. Hon ansvarar för Torvalds Finlandskalender och har hand om PR-, press-, och informationsverksamhet.

Vilhelm Forss
Praktikant

Kontaktuppgifter

nils.torvalds-office@ep.europa.eu
kontor +32 2 248 57 585
mobil +32 468 25 79 95

 

Ansvarsområden

Vilhelms uppgifter på kontoret är bland annat att ordna praktiska arrangemang kring besöksgrupper, kommunikation och att delta i det politiska arbetet tillsammans med teamet.

Ta kontakt.

5 + 10 =