Välkommen.

Nils Torvalds – Europaparlamentariker

Torvalds tyytyväinen Euroopan parlamentin metsäpäätökseen

Metsän rooli EU:n ilmastopolitiikassa on puhuttanut viime viikkoina. Erityisesti maankäytöstä johtuvat hiilidioksidin päästöt ja talteenotto, lyhennettynä LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) ovat olleet esillä. EU-komission alkuperäinen esitys on Suomen...

Torvalds om Europaparlamentets skogsbeslut: Resultatet är glädjande

Skogens roll i EU:s klimatpolitik har diskuterats aktivt de senaste veckorna. Särskilt aktuellt har det varit med utsläpp och upptag av koldioxid från markanvändning och skogsbruk, förkortat LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). EU-kommissionens...

Nils Torvalds on RKP:n presidenttiehdokas

RKP on yksimielisesti valinnut europarlamentaarikko Nils Torvaldsin puolueen ehdokkaaksi vuoden 2018 presidentinvaalissa. Puheessaan puoluekokoukselle Torvalds painotti sitä hämmennystä, joka vallitsee kun pinttyneet poliittiset odotukset ovat kääntyneet päälaelleen....

Nils Torvalds är SFP:s presidentkandidat

Svenska folkpartiet har enhälligt valt Europaparlamentariker Nils Torvalds till partiets kandidat i presidentvalet 2018. I sitt tal till partidagen tog Torvalds fasta på den rådlöshet som råder då invanda politiska förväntningar har vänts upp och ner. - Denna...

Den abdikerande ledaren

Ledarskap kan vara av många olika slag. När Alexis de Tocqueville 1835-1840 gav ut originalutgåvan av ”Demokratin i Amerika” (första svenska upplagan ”Om folkväldet i Amerika 1839-1846) framstod Förenta staterna som – för att använda ett gammal uttryck – ”den...

Kontakta mig

Här kan du skriva ner dina tankar och åsikter och skicka dem till mig direkt.
Jag läser alla meddelanden själv.